Om- och tillbyggnad av Olofsson Byggs kontor

Projektet innebär vvs-arbeten i samband med ombyggnad av kontor samt tillbyggnad av varmförråd med personalutrymmen. Byggherre är Olofsson Bygg. Projektet färdigställs under hösten 2013.

Kv Lyran 4 & Kv Spinnaren 10

Vi har åtagit oss att utföra rör-arbeten i samband med ombyggnad av lokaler till lägenheter. Totalt 16 st lägenheter. Byggentreprenör är ByggArvid i Ulricehamn och beställare är AB Bostäder. Entreprenaden startade i början av April och skall färdigställas under hösten.

Glad Påsk!!

Nytt projekt – Kv Pantängen Borås

Entreprenaden omfattar VVS-installationer i samband med ombyggnad av servicekontorets lokaler på Pantängen. Projektet pågår April-Oktober 2013.

Ny VVS-montör

Arek Kielbasa har anställts som VVS-montör på abri. Arek är 33 år och kommer närmast från L-E Ericssons Rör AB i Svenljunga. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bli på vår serviceavdelning med start den 2:e Januari.

Välkommen Arek!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på abri önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Ny servicebil

En av våra nya välutrustade servicebilar!

Nytt projekt – Lars Kaggsgatan, Borås

Entreprenaden omfattar renovering av badrum och kök i lägenheter på Lars Kaggsgatan i Borås. Totalt kan antalet badrum uppgå till ca 800 st. Totalentreprenör är SA-Bygg och beställare är Akelius/Apartment bostad. Projektet har startat.

Nytt projekt – Brf Ekarängen, Borås

Entreprenaden omfattar ombyggnad av 3 st undercentraler för tappvarmvatten och värme. Nydragning av varmvattenkulvert samt injustering till lågflödessystem i ca 270 lägenheter. Byggstart 2012.

Nytt projekt – Pizza Hut, Linköping

Entreprenaden omfattar nybyggnad av Pizza Hut restaurang i Linköping. Byggstart i september 2012. Restaurangen beräknas vara klar i januari 2013. Beställare är Olofssons Bygg i Borås.