Verksamhet

Ordinarie arbetsområde är till största del Västsverige, med tonvikt på Sjuhäradsbygden. Vår inriktning är service (värme, sanitet, värmepumpar mm.) och entrepenader.

Inom serviceområdet utför vi reparationer och nyinstallationer hos såväl privatpersoner som större fastighetsbolag och industrier.

 

Namnlös

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

abri jobbar med kvalitet- och miljö ledingssystemet CLS2011 som är ett

  • kvalitetsledningssystem
  • miljöledningssystem
  • arbetsmiljöledningssystem