Brf Bolmörtskivlingen

Vi ska utföra ett stam och ventilbyte på Brf Bolmörtskivlingen tillsammans med Byggcenter i Borås Byggnads AB

Avlopp och tappvatten stammar skall bytas ut. Nya stråk i källaren. 

Alla radiatorventiler skall bytas ut. Byte av stamventiler på värmen i källaren.