Myråsskolan

Myråsskolan

Renovering och nybyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall tillsammans med totalentreprenör RO-gruppen åt Borås Stad.

Vi kommer utföra Spillvatten-, Tappvatten- samt Värmeinstallationer.