vastfast_l.png

Fortsatt förtroende från Västfastigheter

Ramavtal 2021 för Västra Götalandsregionen, område Borås

Vi har tecknat ett nytt service avtal med Västfastigheter gällande Värme och Sanitet i område Borås.

Avtalet gäller fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt för den löpande driften och gäller för samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, område Borås avseende entreprenad Värme och Sanitet.