Nötskrikan

Tillsammans med Sjuhärads Bygg i Borås AB kommer vi bygga ett lägenhetshus vid Gustav Adolfs kyrkan i centrala Borås åt Byggrådet Invest AB.

Vi kommer installera en bergvärmeanläggning, golvvärme, spillvatten och tappvatten installationer.