Sven Erikson gymnasiet

Vi kommer tillsammans med Olofsson Bygg utföra om- och tillbyggnad av Sven Eriksongymnasiet.

Det innefattar nybyggnad av en ny 5 våningar hög huskropp (hus 6) med lärosalar.

Det utförs även ombyggnad av matsal, storkök och teknikrum i hus 5.