Skogslid LSS

Renovering av lokaler till LSS boende åt Borås stad.

11 boende rum samt gemensamhetsytor och pesonal delar.

Vi utför tappvatten-, avlopp- och värmeinstallationer.

Detta projekt utför vi i samarbete med ByggArvid.